Yeşilçam Classics

Film Cultureel
Locatie Filmhuis Cavia
Adres Van Hallstraat 52-1, Amsterdam
Prijs € 5
Tijd 20:30
Tel n.b.

Yeşilçam sineması 1950 li yıllarda İstanbul'un beyoğlu sokaklarında doğdu. Türkiye sinemasında büyük bir dönüşümün başlangıcı olan bu dönemde sinemalar İstanbul zenginlerinin hayatlarını değil, ülkenin geri kalanında yaşayan gerçek karakterleri, onların sosyal bunalımlarını ve sınıf çatışmasını kameranın odağı haline getirdi. Filmler ağırlıklı olarak melodram, hüzünlü ayrılıkları ve bir türlü bulusamamalari anlatır. Türk toplumunun moderniteye geçişini ve ülkedeki ataerkil sisteme karşı süregelen direnişi anlatan filmlerin gösterimine çok sayıda kişi katıldı. Özellikle Metin Erksan sineması dönem içerisinde özel bir yere aittir.

Cavia’nin bu süpriz film gecesi aynı zamanda arkadaşımız queer aktivist Ayşe Nur’un doğum günü. Filmden sonra sizi fuayemizde kalmaya, modern turkiye ve arap ritimlerden oluşan eşsiz bir seçkinin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz.

_

In the 1950s Yeşilçam films emerged from the streets of Beyoglu, Istanbul. For the first time, cinemas stopped producing movies of elites and filmed real characters born out of the socio-economic class struggles of Anatolia. Movies were highly induced with melodrama and blues of the protagonists in love and separation. Many people attended the screening of the films, which showcased Turkish society’s transit to modernity and ongoing resistance against the patriarchal regime of the country. Especially movies of Metin Erksan has special place among other films of this period 

This is Cavia’s surprise movie night with a special intro by the queer activist Ayse Nur. After the film, we invite you to stay and enjoy a unique curated selection of contemporary Turkish and Arabic tunes in our foyer.

ZATERDAG
28
JANUARI